Algemene voorwaarden

Definities

Fotografe: Marijke Woltjer Fotografie, KvK-nummer 55760643

U: Opdrachtgever. De (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

 

1. Betalingsvoorwaarden

1.  Het verschuldigde bedrag voor de fotosessie, exclusief foto’s, dien je tenminste twee werkdagen voorafgaand aan de fotosessie over te maken op rekeningnummer: NL16 RABO 0305263714 t.n.v. T.M. Woltjer o.v.v. het factuurnummer.

2.  In het geval van nabestellingen dient het volledige factuurbedrag o.v.v. het bijbehorende factuurnummer te worden overgemaakt, alvorens de foto’s worden overhandigd of verzonden. 

 

2. Annulering / verplaatsing

1. Is er iemand ziek? Geef dat tijdig aan, zodat er een vervangende datum gepland kan worden. 

2. Wanneer de klant zonder afmelding niet komt opdagen, wordt € 75 euro in rekening gebracht.

3. De fotograaf bepaalt wanneer het weer te slecht is om het gewenste resultaat te behalen voor een goede fotosessie. Er wordt dan (zonder extra kosten) binnen twee weken een nieuwe datum geprikt. Als de klant geen nieuwe datum wil afspreken kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de aanbetaling.

 

 

3. De fotosessie

1. Tijdens de newborn sessies mogen er door de klant geen foto’s gemaakt worden, mits dit in overleg gaat met de fotografe. Er mogen in geen geval foto’s van de baby alleen gemaakt worden.

2. De klant kiest voor Marijke Woltjer Fotografie omdat de stijl de klant aanspreekt. Wanneer de klant een fotosessie boekt, zal de fotografe zich volledig inzetten om een prachtige herinnering te vervaardigen. Dit zal zij naar eigen inzicht en kunnen uitvoeren.

3. Tijdens de fotosessie zijn storende factoren, zoals teveel mensen rondom de set, bezoek van een verloskundige of GGD de verantwoordelijkheid van de klant. Het is dan ook wenselijk deze bezoeken op een andere dag te plannen. Wanneer de fotosessie hier hinder van ondervindt, kan dit gevolgen hebben voor het aantal te leveren foto’s en is dit in geen geval te herroepen op de fotograaf.

4. Levering

1. De levering van de keuzefoto’s zal binnen 14 dagen na de fotosessie geschieden. De fotograaf maakt vooraf een selectie uit de gemaakte foto’s. Deze selectie zal een basisbewerking ondergaan en worden voorzien van een watermerk. De klant ontvangt deze foto’s op een voorbeeldblad via het opgegeven e-mailadres. Deze foto’s mogen geenzins worden gebruikt voor andere doeleinden dan het maken en doorgeven van uw keuze. Mochten de 14 dagen wegens (on)voorziene gebeurtenissen niet worden gehaald, dan zal de fotografe je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Deze verlenging van de bewerkingstijd zal geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

2. De klant heeft 8 dagen de tijd om zijn/haar fotokeus aan de fotograaf door te geven. Mocht deze tijd worden overschreden dan bestaat de mogelijkheid dat de leveringstermijn van de foto’s moet worden verlengt.

3. Nadat de fotograaf de keus van de klant heeft ontvangen, zal de fotograaf de gekozen foto’s binnen drie weken zorgvuldig en naar eigen stijl en inzicht bewerken en aanbieden aan de klant. Mochten de drie weken wegens (on)voorziene gebeurtenissen niet worden gehaald, dan zal de fotografe je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Deze verlenging van de bewerkingstijd zal geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

4. Na levering kunnen de foto’s niet worden geretourneerd of geruild worden voor een andere foto.

5. De gekochte fotobestanden zullen worden geleverd in het bestandstype .jpg. RAW-bestanden worden niet geleverd. De klant krijgt een groot bestand welke geschikt is voor het afdrukken van de foto’s en een aangepast klein bestand voor het gebruik op het internet.

6. De verzendkosten en het risico van verzenden zijn voor rekening van de klant. 

5. Auteursrecht

1. De gekochte digitale bestanden zijn van hoge kwaliteit en resolutie. Het is niet toegestaan deze grote bestanden te gebruiken voor uw WhatsApp, Facebook, Instagram of andere media van dien aard. Hiervoor gebruik je de bestanden in webversie. Deze webbestanden zijn speciaal bewerkt voor het gebruik op het internet en voorzien van het logo van de fotografe om misbruik door derden tegen te gaan. Valt het watermerk bij plaatsing van de foto weg, dan wordt de naam van de fotograaf bij de foto vermeld/getagt.

2. Het is niet toegestaan de digitale bestanden te bewerken.

De digitale bestanden moeten in de staat waarin de fotografe ze heeft geleverd blijven en mogen niet worden bijgesneden, voorzien van een filter of in zwart/wit worden omgezet.

3. Indien je de digitale bestanden koopt, koop je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dit houdt in dat je de foto’s in huiselijke kring mag delen, afdrukken en kopiëren, maar het is niet toegestaan om de foto te gebruiken voor fotowedstrijden of publicaties door derden. Tevens mogen de foto’s niet gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden of andere doeleinden buiten de huiselijke kring. Hiervoor dien je schriftelijk toestemming te vragen aan de fotografe. Het auteursrecht blijft ten allen tijden bij Marijke Woltjer Fotografie.

4. Het is in geen geval toegestaan de foto’s, welke vertoond op de site van Marijke Woltjer Fotografie, te kopiëren en/of te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

6. Portretrecht

1. De fotografe behoudt het recht voor om alle foto’s die door haar gemaakt zijn te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7. Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen zijn te koop vanaf € 25,00 of een hoger, door de klant te bepalen, bedrag.

2. Afgenomen cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden en niet worden ingewisseld voor contanten.

3. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

4. De cadeaubon dient vóór de fotosessie te worden ingeleverd bij de fotograaf.

8. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden, schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 

9. Aansprakelijkheid

1.De Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.

2. De prijzen zoals getoont onder het tabblad ‘Prijzen’ zijn leidend. Marijke Woltjer Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor typfouten elders op deze site.

 

10. Privacy

1. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgespeeld aan derden.